13 kwietnia 2022

Rozwód bez orzekania o winie – kiedy warto się na niego zdecydować?

By Magda Paciorek

Rozwód bez orzekania o winie to szybki sposób na formalne rozstanie małżonków, który w wielu przypadkach koczu się po maksymalnie dwóch rozprawach. To duża oszczędność czasu, nerwów i pieniędzy, gdyż w przypadku orzekania o winie jednego ze współmałżonków w niektórych przypadkach sprawy mogą ciągnąć się nawet latami. Co warto wiedzieć o rozwodzie bez orzekania o winie? Jakie są jego zalety, a jakie wady?

Rozwód bez orzekania o winie – kiedy można go przeprowadzić?

Rozwód bez orzekania o winie może zostać orzeczony, gdy pomiędzy małżonkami doszło do trwałego u zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Dotyczy to nie tylko więzi cielesnych, ale również duchowych i gospodarczych. Rozwód może być orzeczony, gdy nie ma już żadnych szansa na odbudowanie więzi rodzinnych.

Zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przy rozwodach konieczne jest ustalenie, który z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa. Te same przepisy mówią też o tym, że jeżeli oboje wyrażą na to zgodę, możliwe są ustępstwa i brak postępowania dotyczącego ustalenia strony, która ponosi winę za rozpad współżycia małżeńskiego. Jeżeli choćby jedno z nich nie zgadza się na taką formę rozwiązania związku, wówczas sąd jest zobowiązany do przeprowadzenie rozwodu z uznaniem winy jednego bądź obojga małżonków.

Rozwód bez orzekania o winie – co to oznacza w praktyce?

Jeżeli oboje małżonkowie w postępowaniu sądowym nie chcą ustalać, które z nich jest odpowiedzialne za trwały rozpad ich pożycia, w takim przypadku wyrok rozwodowy kończy się sentencją „zaniechano orzekania o winie”. W wielu przypadkach skutki rozwodu bez orzekania o winie są identyczne, jak w przypadku obarczania jednego z małżonków winą za rozpad pożycia. Istnieją tylko niewielkie różnice wynikające z takiej sytuacji, dotyczące przede wszystkim obowiązku alimentacyjnego. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie były małżonek, którego sytuacja po rozwodzie uległa pogorszeniu w świetle obowiązujących przepisów nie może domagać się alimentów. Te zasądzone mogą mu zostać jedynie w przypadku życia w skrajnym niedostatku.

Wady i zalety rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie ma zdecydowanie więcej zalet niż wad. Nic więc dziwnego w tym, że w przypadku większości rodowodów małżonkowie, którzy chcą mieć już swój związek za sobą, decydują się właśnie na takie rozwiązanie.
Dlaczego brak orzekania o winie w czasie rozwodu to dobre rozwiązanie? Na korzyść tego rozwiązania przemawiają przede wszystkim:
  • niższe koszty postępowania sądowego – w przypadku braku orzekania o winie małżonkowie ponoszą koszty pozwu wspólnie – każde z nich musi uiścić po 300 zł;
  • łatwiejsze postępowanie dowodowe – w praktyce często oznacza to, że wystarczą już same zeznania małżonków, by możliwe było prawne zerwanie związku małżeńskiego;
  • mniejszy stres – postępowanie sądowe jest szybkie i nie wymaga opowiadania o intymnych czy kłopotliwych sprawach, które bardzo często są poruszane w przypadkach, w których sąd prowadzi postępowanie w celu ustalenia, który z małżonków odpowiada za rozpad związku;
  • lepsze relacje pomiędzy byłymi małżonkami – to szczególnie istotna kwestia, gdy rozwodząca się para miała dzieci.

Jak łatwo zauważyć, rozwód bez orzekania o winie ma dość dużo zalet, które warto rozważyć, wkraczając na ścieżkę sądową w celu rozwiązania małżeństwa.

Jedyną wadą rozwodu bez orzekania o winie może być problematyczna kwestia alimentów od byłego małżonka dla osoby, która znalazła się w bardzo rudnej sytuacji materialnej.